+358407342668

Vastuullinen liiketoiminta pienentää hiilijalanjälkeä

Kannattava kasvu

Vastuullinen liiketoiminta pienentää hiilijalanjälkeä

Voi tätä sähkönhintaa!

Ei taida olla kovin monta kotitaloutta eikä yritystä, joissa sähkönhinnasta ei tänä päivänä puhuttaisi. Vaikka suuria muutoksia energiankulutukseen ei välttämättä nopeasti pysty tekemään, pieniä arjen tekoja kannattaa ehdottomasti kuitenkin hyödyntää.

Hiiliviisaasta liiketoiminnasta puhutaan jo laajasti. Useimmiten se ymmärretään erilaisisiksi toimenpiteiksi, joilla oman yrityksen toiminnasta syntyneitä  ilmastovaikutuksia pyritään vähentämään ja hillitsemään. Tällä hetkellä erilaisten energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen onkin hyvä alku vastuulliselle, mutta myös hiiliviisaalle liiketoiminnalle.

 

Yritystoimintasi luonteesta riippuen energiaa voit säästää:

 • Valaistuksesta, sen automatisoinnista tai vähentämisestä tiloissa joita käytetään satunnaisesti (pukuhuone, taukotila, kahvihuone, varasto, piha)
 • Lämpötilasta Lämpötilan säätämisestä tai sen hetkittäisestä poistamisesta tiloista, joissa esim. koneet ja laitteet tuottavat lämpöä
 • Estämällä lämmön karkaaminen Ovien tai oviaukkojen (osittainen) sulkeminen tiloissa, joista on läpikäynti ulos
 • Valmiustilassa olevat laitteet Tarkista myös laitteet, jotka ovat 24/7 päällä (tv:t, tietokoneet, läppärit ja niihin liitetyistä laitteista kannattaa katkaista virrat käytön jälkeen. Monet läppärit vievät valmiustilassa lähes yhtä paljon sähköä kuin käytössä)

“Nyt on hyvä hetki osallistaa koko henkilökunta ja koota parhaimmat ideat käytäntöön.” – Se on paitsi järkevää, mutta myös vastuullista toimintaa.

Energiankulutus liittyy läheisesti myös vastuullisuuteen.

Vastuullisuus sanana on monelle meistä tuttu ja mutta yhdistettynä se raportointiin, saattaa syntyä mielikuva jälleen  uudesta lisätehtävästä yrittäjälle. Parhaimmillaan vastuullisuuden näkyväksi tekeminen luo kuitenkin kilpailuetua sekä uutta liiketoimintaa yritykselle.

“Mikro- ja pk-yrityksissä vastuullisuus on konkreettisia arjen valintoja ja tekoja, joita sekä henkilökunta että asiakkaat arvostavat. “

Yhä useampi asiakas arvostaa sitä, että erilaiset vihreät valinnat ja vastuu ympäristön sekä ihmisten hyvinvoinnista otetaan yritystoiminnassa paremmin huomioon.

Tällä hetkellä keskusteluissa keskitytään paljon hiilijalanjälkeen, asioihin, joihin yrityksen sisäisessä toiminnassa voidaan vaikuttaa. Jatkossa yhä enemmän tullaan kiinnittämään huomio myös hiilikädenjälkeen, joka kuvaa niitä päästövähennyksiä, joita asiakas voi saavuttaa palvelumme tai tuotteemme avulla.

Jokainen yritys voi siis toimialasta riippumatta lähteä ohjaamaan toimintaansa vastuulliseen ja hiilimyönteiseen suuntaan.

 

Hiilijalanjäljen pienentämisen askelmerkit: 

Hiilijalanjäljen laskenta aloitetaan aina omien päästöjen arvioinnilla ja tunnistamisella. Yrityksissä suurimmat päästölähteet muodostuvat yleensä sähköstä, lämmityksestä ja kuljetuksista.

Esimerkiksi: Tuotannollisen yrityksen hiilijalanjälki voi koostua sähkön, kaukolämmön, jäte- ja vesihuollon sekä tuotannon koneiden ja laitteiden päästöistä.  Toimiston tai pienen palveluyrityksen hiilijalanjälki koostuu usein pääosin sähkön, lämmityksen, jätehuollon ja ehkäpä matkustuksen päästöistä.

Kehittämistyön alkuun pääset vaikka näillä kysymyksillä:

 • Mitä päästölähteitä pystyt toiminnastanne tunnistamaan?
 • Mitä eri keinoja teillä on käytettävissä päästöjen pienentämiseen?
 • Löydättekö myös sellaisia keinoja, jotka tuovat lisäarvoa toiminnallemme ja palvelullemme?

Kun tärkeimmät päästölähteet on tunnistettu, arvioidaan miten niihin voidaan vaikuttaa ja kuinka paljon. Vertailuarvoja kannattaa etsiä eri sivustoilta. Tämän jälkeen asetetaan tavoite (esim. 3 tai 5-vuotta). Työ kannattaa aloittaa niistä kohteista, joiden päästötavoitteet ovat edullisimmin ja helpoiten tavoitettavissa, esimerkiksi muutoksista, jotka  onnistuvat arjessa ilman, että ne vaativat heti investointeja tai jotka vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn. Suuritöisille ja vaativille toimenpiteille kannattaa varata aikaa ja ajoittaa ne  myöhempään ajankohtaan.

MUISTILISTA

 1. Tunnista mitä päästölähteitä yrityksessänne on
 2. Laske päästöjen arvot ja merkitys 
 3. Arvioi kuinka paljon päästöjä voitte vähentää 
 4. Aseta tavoitteet ja priorisoi tehtävät 
 5. Suunnittele miten ja millä aikavälillä toteutat toimenpitee
 6. Seuraa säännöllisesti, paranna jatkuvasti asettamalla uudet tavoitteet 
 7. Hyödynnä tuloksia viestimällä siitä asiakkaillesi ja sidosryhmillesi 

Hyviä vinkkejä saat esimerkiksi. Hiiliavain-verkkosivustolta

Oman henkilökohtaisen hiilijalanjäljen voit testata Sitran sivuilla olevalla elämäntapatestillä

Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu, että toiminta on tuottavaa.

Kannattavan liiketoiminnan varmistamiseen vaikutetaan hinnoittelulla, tekemällä asioita fiksusti ja huolehtimalla ihmisistä, mutta myös kehittämällä palveluja, viestimällä vaikuttavasti ja rakentamalla uutta.

Coutsin palveluja ovat liikkeenjohdon konsultointi, liiketoiminnan asiantuntijapalvelut sekä ulkoistetut projektiluontoiset myynti,- markkinointi- ja asiakkuuspäällikkötehtävät. 

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on olemassa jo selkeä tarve, johon haet ratkaisua tai vasta tunne siitä, että jotain muutosta tai lisäpotkua kaivataan. Keskustellaan voisimmeko toimia ratkaisun tarjoajana, lisäresurssina tai sparraajana/ideoijana. 

Lisää blogista

Kasvuhaluisen yrityksen kannattaa priorisoida

Kasvuhaluisen yrityksen kannattaa priorisoida

Kasvuhaluisen yrityksen kannattaa priorisoida Kasvu on yrityksen elinehto. Kasvua hakeva yritys on usein riippuvainen siitä kuinka hyvin se pystyy käyttämään hyödyksi resurssejaan sekä kuinka hyvin se pystyy tarjoamaan arvoa asiakkailleen. Kasvua kuitenkin haastaa...

lue lisää
Kasvuyrityksen tärkeät prosessit

Kasvuyrityksen tärkeät prosessit

Kasvuyrityksen kannattaa keskittyä prosesseihin Kasvu on yrityksen elinehto. Kasvuyrityksen menestys on usein riippuvainen siitä kuinka hyvin se hallitsee prosessejaan sekä kuinka hyvin se pystyy tarjoamaan arvoa asiakkailleen. Kasvua kuitenkin haastaa...

lue lisää