+358407342668

Mikä Businesscoutsi-palvelu on?

yritysvalmentaja yrittäjän personal trainer

Businesscoutsi-palvelu on henkilökohtainen yritysvalmentajasi verkossa.  Tavoitteenamme on auttaa sinua onnistumaan auttamalla, neuvomalla ja ratkaisemalla kanssasi akuutin liiketoimintaan liittyvän ongelman ja mieltä vaivaavan asian, joka estää tai hidastaa yrityksesi kannattavan kasvun.  Etätapaamisten lisäksi palveluun sisältyy digitaalinen sovellus, työalusta, joka toimii suunnitelmien, laskelmien ja muistiinpanojen työtilana.

Sparrauksemme ei liity ravintoon eikä urheiluun, vaikka Coutsin nimi erheellisesti siihenkin voisi viitata. Kyllä näitäkin aiheita joskus yrittäjän kanssa sivutaan, varsinkin kun keskustellaan jaksamisesta, töiden organisoimisesta ja yrityksen arjen sujuvuuden helpottamisesta.

Tavoitteemme kumppaninasi liittyy ensikädessä bisneksen kannattavuuden parantamiseen ja liiketoiminnan kasvun varmistamiseen.

Se tarkoittaa yrityksen ison kuvan hahmottamista ja punaisen langan löytämistä.  Osatavoitteet ja toimenpiteet matkan varrella ovatkin kuitenkin huomattavasti konkreettisempia. Yleisimmin ne koskevat markkinointia ja myyntiä, taloustaitoja ja –johtamista, toiminnan virtaviivaistamista sekä ihmisiä. Ne eivät keskity siihen mitä nappulaa pitää missäkin sovelluksessa painaa, vaikka joskus neuvomme myös siinäkin, vaan enemmän on kyse siitä, että tehdään suunnitelmat ja päätökset asioissa

  • mihin keskitytään ensimmäiseksi,
  • mitä toimenpiteitä tehdään,
  • miten ne ajoitetaan
  • miten ne organisoidaan sekä
  • miten mitataan edistymistä ja onnistumista.

Olemme mukana kun käynnistät toimenpiteitä tai kun suunnitelmasi kaipaavat käytännöllisiä neuvoja.  Esimerkiksi, kun käynnistät kotisivu-uudistusta, teet päätöksiä digitaalisista palvelualustoista tai suunnittelet tuotteeseen tai palveluusi liittyvää investointia, voimme olla mukana tuomassa ulkopuolista näkökulmaa investointien ja toimenpiteiden  arvioinnissa.

Mikäli toimenpiteet joskus epäonnistuvat tai kaatuvat, on syynä yleensä se, että arvioimme käytettävissä olevan ajan, voimavarat, tiedot tai taidot ylioptimistisesti tehtävään nähden tai odotuksemme tuloksista ovat epärealistiset. Joskus tavoitteemme ei ole linjassa resursseihin nähden (esim. tekijöihin, aikaan, rahaan,työvälineisiin jne.) ja joskus tavoite on vedetty hatusta, tai se perustuu ainoastaan historiatietoihin tai kilpailijoiden tekemiseen.

Oikein määritelty tavoite on vähintäänkin sellainen, joka on linjassa sen kanssa mitä halutaan saavuttaa ja mikä on mahdollista.

Businesscoutsi-palvelu ei ole pelkästään sovellus, vaan siihen liittyy asiantuntija, jolla on omakohtaista kokemusta yrittämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä. Olemme ikään kuin kuin kokemusasiantuntijoita asioissa, joita yrittäjä, johtoryhmä tai ydintiimi kohtaa päivittäin omassa liiketoiminnassaan. Me tiedämme yleisimmät pullonkaulat ja kompastuskivet, miksi ja missä ote yleisimmin herpaantuu, mutta meillä on myös osaamista ja tietoa, miten asiat ratkaistaan ja hankalistakin paikoista päästään yli.

Yrittäminen ei ole vaikeaa. Vaikeaa on ylläpitää keskittymistä yrityksen kannattavuuden ja kilpailuedun kannalta asioihin, joilla on merkitystä.

Tutustu palveluihimme tästä.

Coutsi tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä ja yrityksen tarpeisiin räätälöityä tukea erilaisten kehittämisprojektien muodossa niin kasvotusten kuin etänä. Lue lisää kuinka palvelumme toimii. 

Lisää blogista

Kasvuhaluisen yrityksen kannattaa priorisoida

Kasvuhaluisen yrityksen kannattaa priorisoida

Kasvuhaluisen yrityksen kannattaa priorisoida Kasvu on yrityksen elinehto. Kasvua hakeva yritys on usein riippuvainen siitä kuinka hyvin se pystyy käyttämään hyödyksi resurssejaan sekä kuinka hyvin se pystyy tarjoamaan arvoa asiakkailleen. Kasvua kuitenkin haastaa...

lue lisää
Kasvuyrityksen tärkeät prosessit

Kasvuyrityksen tärkeät prosessit

Kasvuyrityksen kannattaa keskittyä prosesseihin Kasvu on yrityksen elinehto. Kasvuyrityksen menestys on usein riippuvainen siitä kuinka hyvin se hallitsee prosessejaan sekä kuinka hyvin se pystyy tarjoamaan arvoa asiakkailleen. Kasvua kuitenkin haastaa...

lue lisää