+358407342668

BusinessCoutsi Pro

1.440,00

Yhdistä digitaaliseenn työtilaasi henkilökohtainen yrityscoutsi. Sparraava yritysvalmentaja auttaa sinua kehittämään toimintaasi ja kasvattamaan liiketoimintaasi  kannattavasti. Yhdessä tekemällä opit nopeammin ja tekemään asiat jatkossa itsenäisesti. Kirjautumis- ja käyttöohjeet työtilaan lähetetään sähköpostitse ja tarkempi yhteydenottoaikataulu sovitaan tilauksen saavuttua. Sopimuskausi 12 kk. (Hintaan lisätään alv 24%)

Kuvaus

BusinessCoutsi Pro sopii sinulle, kun haluat suunnitelman ja konkreettisia neuvoja liiketoiminnallisen tavoitteen toteuttamiseksi. Palveluun sisältyy BusinessCoutsi sovellus sekä henkilökohtainen yrityscoutsi. Henkilökohtainen palvelu toteutetaan etätapaamisina yhdessä sovitulla aikataululla (puhelin, teams tms.) Etätapaamisten (10×45 min tai 5×90 min) kestoa ja tapaamisajankohtia voidaan muokata. Businesscoutsi sovellus sekä etätuki sähköpostitse tai whatsappin kautta ovat käytettävissä koko sopimuskauden ajan.

BusinessCoutsi Pro on tarkoitettu yrittäjille ja johtajille, jotka etsivät keinoja tehostaa omaa toimintaa, hakevat perspektiiviä yrityksen toimintaympäristön hahmottamiseen ja haluavat kasvaa kannattavasti.

Sparraavan valmennuksemme vaiheet:

 • Lämmittely –Alkukartoitus
 • Suunta selville – Tavoitteen konkretisoiminen
 • Startti – Vaihtoehtojen läpikäynti ja rajaus
 • Ratkaisuehdotus – suunnitelma ja työkalut
 • Radalla –Toimenpiteet arjessa
 • Etappi –Onnistumisen Mittarit

Mikä asiaan sinä toivoisit yrityscoutsin apua?
Yhteisten keskustelujen kautta syntyy näkemys mihin kannattaa keskittyä ja mitä asioita tulisi priorisoida tavoitteesi toteutumiseksi. Aiheet voivat liittyä mm. allaoleviin esimerkkeihin:

 

  • Asiakashankinta: Tunnistetaan asiakas ja selvitetään asiakkaiden tarpeet. Määritellään kanavat ja keinot asiakkaiden tavoittamiseksi ja luodaan asiakaspolku paremman asiakaskokemuksen luomiseksi.
  • Potkua myyntiin: Selvitetään myynnin haasteet: onko kyseessä epäselvä tavoite, ovatko keinot määrittämättä vai vaikuttavatko osaaminen, aktiivisuus, asenne, ajankäyttö, tai työkalut tuloksiin. Rakennetaan yritykselle toimintatapa kontaktointiin, selkeytetään myyntitapahtumaa sekä hiotaan keinot, toistot ja mittarit kuntoon.
  • Markkinointikeinojen valinta: Kun tavoite on selkeä, valitaan yrityksen kokoon ja resursseihin sopivimmat viestintäkanavat, mietitään kohderyhmää puhutteleva sisältö ja valitaan sisällön tuottamiseen sopivimmat osaajat.
  • Mihin menossa: Toiminnan tarkoitus ja yrityksen visio määrittelevät keinot eli strategian. Onko toimiala murroksessa ja kilpailukeinot muuttumassa? Kaivetaan esiin sanat, joilla yritys erottautuu kilpailijoista, ja kehitetään palvelukokemusta kilpailuedun luomiseksi.
  • Taloudelliset keinot: Miten yrityksellä menee? Mitä numerot kertovat ja mihin toiminnassa tulee kiinnittää huomiota. Selvitetään mistä kustannukset syntyvät, missä voi säästää tai tehostaa, arvioidaan hinnoittelun oikeellisuutta ja toiminnan tehokkuutta.
  • Tiimin tai henkilöstön johtaminen: Onko työilmapiirissä parannettavaa? Selkeytetään yrityksen isoa kuvaa ja mietitään keinot vuorovaikutuksen, motivaation ja sitoutumisen lisäämiseen.
  • Ajankäyttö ja oman työn johtaminen: Keskitytkö yrityksen tavoitteen kannalta tärkeisiin asioihin? Kirkastetaan tavoite ja selvitetään mihin aikaa kuluu. Selkeytetään rooleja, luodaan päätöksenteolle kevyt malli ja rakennetaan kalenteri, jossa jää aikaa yrityksen kehittämiselle.