+358407342668

BusinessCoutsin tietosuojaseloste

Tietosuoja

BusinessCoutsi-sovelluksen käyttö edellyttää asiakkuutta ja palveluun rekisteröitymistä. Asiakkuuden avaamisen jälkeen palveluun rekisteröidytään sähköpostiosoitteella ja määrittämällä salasana.  BusinessCoutsin asiakasrekisteriin kirjataan yrityksen nimi, y-tunnus, osoite ja toimiala sekä asiakkaan ilmoittama puhelinnumero.
Kaikki palveluun syöttämäsi tapahtumat pysyvät vain sinun tietonasi eikä palvelun ylläpitäjä näe tietojasi. Tietojasi ei myöskään luovuteta eteenpäin.

Palveluun kirjautumista ja käyttäjätilin ylläpitoa varten tietokantaan tallennetaan pääkäyttäjän nimi ja sähköpostiosoite. Pääkäyttäjän lisäämistä muista käyttäjätileistä ( =henkilöistä) tallentuu nimi ja sähköpostiosoite.

Käyttäjistä kerätään seuraavia tilastollisia tietoja:

  • käyttäjien lukumäärä
  • pääkäyttäjän nimi ja sähköpostiosoite
  • pääkäyttäjän lisäämät muut käyttöoikeuksien haltijoiden nimet ja heidän sähköpostiosoitteensa

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Coutsi (Grafi Consult Oy)
Osoite: Mirjantie 1, 65610 Mustasaari

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Hannele Yliaho
hannele.yliaho@coutsi.fi
Puhelin: 040 734 2668

3. Rekisterin nimi
BusinessCoutsi-käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
– palveluun kirjautuminen ja käyttäjätilin ylläpito
– käyttäjien lukumäärän selvittäminen

5. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Rekisterissä voidaan käsitellä ainoastaan seuraavia tietoja:
– rekisteröidyn nimi ja puhelinnumero
– rekisteröidyn sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita palvelun ylläpidossa, missä tapauksessa palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään osana palvelun käyttöä.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt sekä mahdollisesti rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdan 1 mukaiseen osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

10. Tietojen poistaminen rekisteristä
Tietojen poistaminen palvelusta voi tapahtua asiakkaan omasta toimesta palvelussa tai lopettamalla palvelun käyttö. Käyttäjätili muutetaan ei aktiiviseksi, ja kaikki henkilötiedot poistetaan palvelusta kalenterivuosittain.