+358407342668

Businesscoutsi on henkilökohtainen yritysvalmentaja verkossa, joka auttaa, neuvoo ja ohjaa kysymyksillään ratkaisemaan akuutin liiketoimintaan liittyvän ongelman, mieltä vaivaavan asian, ja kannattavaa kasvua estävän toiminnan. Palveluumme sisältyy digitaalinen sovellus, työalusta, joka toimii suunnitelmien, laskelmien ja muistiinpanojen työtilana.

Sparrauksemme ei liity ravintoon eikä urheiluun, vaikka Coutsin nimi erheellisesti siihenkin voisi viitata. Kyllä näitäkin aiheita joskus yrittäjän kanssa sivutaan, varsinkin kun keskustellaan jaksamisesta, töiden organisoimisesta ja yrityksen arjen sujuvuuden helpottamisesta.

Tavoitteemme kumppaninasi liittyy ensikädessä bisneksen kannattavuuden parantamiseen ja liiketoiminnan kasvun varmistamiseen.

Se tarkoittaa yrityksen ison kuvan hahmottamista ja punaisen langan löytämistä.  Osatavoitteet ja toimenpiteet matkan varrella ovatkin kuitenkin huomattavasti konkreettisempia. Yleisimmin ne koskevat markkinointia ja myyntiä, taloustaitoja ja –johtamista, toiminnan virtaviivaistamista sekä ihmisiä. Ne eivät keskity siihen mitä nappulaa pitää missäkin sovelluksessa painaa, vaikka joskus neuvomme myös siinäkin, vaan enemmän on kyse siitä, että tehdään suunnitelmat ja päätökset asioissa

  • mihin keskitytään ensimmäiseksi,
  • mitä toimenpiteitä tehdään,
  • miten ne ajoitetaan
  • miten ne organisoidaan sekä
  • miten mitataan edistymistä ja onnistumista.

Olemme siis apuna kun toimenpiteitä suunnitellaan ja käynnistetään. Esimerkiksi, kun käynnistät kotisivu-uudistusta, otat käyttöön uusia somekanavia, teet päätöksiä digitaalisista palvelualustoista tai suunnittelet tuotteeseen tai palveluusi liittyvää investointia, voimme olla apunasi varmistamassa, että suunnittelemasi hankinnat tai toimenpiteet toimivat arjessasi ja vievät yritystäsi eteenpäin.

Mikäli toimenpiteet joskus epäonnistuvat tai kaatuvat, on syynä yleensä se, että arvioimme käytettävissä olevan ajan, voimavarat, tiedot tai taidot ylioptimistisesti tehtävään nähden tai odotuksemme tuloksista ovat epärealistiset. Joskus tavoite eivät ole linjassa resursseihin nähden (esim. tekijöihin, aikaan, rahaan,työvälineisiin jne.) ja joskus tavoite on vedetty hatusta, tai se perustuu ainoastaan historiatietoihin tai kilpailijoiden tekemiseen.

Oikein määritelty tavoite on vähintäänkin sellainen, joka on linjassa sen kanssa mitä halutaan saavuttaa ja mikä on mahdollista.

Businesscoutsi-palvelu ei ole pelkästään sovellus, vaan siihen liittyy ihminen, jolla on omakohtaista kokemusta yrittämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä. Olemme ikään kuin kuin kokemusasiantuntijoita asioissa, joita yrittäjä, johtoryhmä tai ydintiimi kohtaa päivittäin omassa liiketoiminnassaan. Me tiedämme yleisimmät pullonkaulat ja kompastuskivet, miksi ja missä ote yleisimmin herpaantuu, mutta meillä on myös osaamista ja tietoa, miten asiat ratkaistaan ja hankalistakin paikoista päästään yli. Me keskitymme keksimään pienet ja suuret ratkaisut liiketoiminnan kannattavaan kasvuun.

Yrittäminen ei ole vaikeaa. Vaikeaa on ylläpitää keskittymistä yrityksen kannattavuuden ja kilpailuedun kannalta asioihin, joilla on merkitystä.

Tutustu palveluihimme tästä.

Coutsi tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä ja yrityksen tarpeisiin räätälöityä tukea erilaisten kehittämisprojektien muodossa niin kasvotusten kuin etänä. Lue lisää kuinka palvelumme toimii.