+358407342668

Sinulla on tavoite. Meillä on keinoja. Yhdessä saamme aikaan tuloksia. 

BusinessCoutsi on digitaalinen versio ruutuvihostasi, muistilapuistasi ja eri kansioihin ja sähköpostiviesteihin tallennetuista dokumenteista. Kun yrityksesi tärkeät sopimukset, suunnitelmat, pöytäkirjat  ja laskelmat ovat helposti löydettävissä  ja saavutettavissa, työnteko tehostuu ja saat enemmän aikaan, mutta vähemmässä ajassa.  

BusinessCoutsin ideana on auttaa yrittäjää onnistumaan tavoitteen saavuttamisessa. Omasta kokemuksesta tiedämme kuinka helppoa on kiinnittää huomio ei-tärkeisiin, mutta mielenkiintoisiin asioihin, ja upota informaatiotulvaan, joka vaikeuttaa päätöksentekoa.  

Yritystoiminnan tulisi olla kannattavaa ja tuottaa voittoa. BusinessCoutsin työtilassa kiinnität huomion yrityksen tärkeisiin asioihin ja kehittäminen ohjaa päätöksentekoa yrityksen tavoitteiden kautta. BusinessCoutsi auttaa sinua muuttamaan tavoitteesi numeroiksi: liikevaihdoksi, myyntikatteeksi, voitoksi, tappion pienentämiseksi, kappaleiksi tai tunneiksi. 

Mutta hei, kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.  

BusinessCoutsi Plus yhdistää avuksesi henkilökohtaisen yrityscoutsin ja digitaalisen työtilan. Sen lisäksi, että yrityscoutsi ohjaa ja neuvoo sinua, näytämme kuinka voit tehdä itse. Henkilökohtaisena sparraajana tuomme ulkopuolien näkemyksen ja uutta virtaa toimenpiteiden käynnistämiseen.