+358407342668

Sinulla on tavoite. Meillä on työkalu. Yhdessä saamme aikaan tuloksia. 

Tilannehuone on digitaalinen alusta, johon yrityksessäsi hajallaan oleva tieto voidaan tallentaa. Se kokoaa muistilapuille, ruutuvihkoihin ja eri kansioihin tai sähköpostiviesteihin tallennetut dokumentit ja tiedot selkeään ja johdonmukaiseen järjestykseen, mutta se toimii myös esitysmateriaalina, kun yritystoimintaasi tarvitsee esitellä ulkopuolisille.

Coutsi Tilannehuoneen® ajatuksena on alusta asti ollut helpottaa yrittäjän arkea ja päätöksentekoa. Arjen hallinta helpottuu kun asiakashankintaan, osaamiseen sekä toiminnan pyörittämiseen liittyvä tieto on helposti löydettävissä ja päivitettävissä. Tilannehuone auttaa erityisesti kiinnittämään huomion yrityksen tuloksentekokykyyn, eli asioihin, joita pitää kehittää tai parantaa, että toiminta olisi mahdollisimman kannattavaa ja siten myös houkuttelevaa esim. ostajalle tai uudelle omistajalle ja osakkaalle.

Coutsin Tilannehuone® on digitaalinen tila, eräänlainen komentokeskus, jossa yrityksen omistaja voi käydä varmistamassa, että yrityksen resurssit ja osaaminen ovat parhaassa mahdollisessa käytössä.  Se on myös mitä parhain investointi tulevaisuuteen. Hyvin pidettyä, säännöllisesti huollettua ja toimintakykyistä yritystä ja liiketoimintaa on ilo esitellä ja turvallista ostaa.

Tilannehuone-sovellus yrityskaupan vauhdittajana:

Terveys- ja hyvinvointipalvelualan  omistajayrittäjä koki muutamia vuosia sitten, että hän tarvitsee ulkopuolista osaamista ja näkökulmaa yrityksensä toiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Käynnistimme yhteistyön, jossa muun kehittämisen rinnalle otettiin käyttöön Coutsin Tilannehuone-sovellus. Yhteistyön  aikana yrittäjä alkoi pikkuhiljaa dokumentoimaan ja tallentamaan keskusteluissa esiin tulevien asioiden lisäksi yrityksen kokouspöytäkirjat, budjetit, sopimukset, lisäkoulutukset ja muu toiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeät ajatukset ja suunnitelmat. Toiminta muuttui järjestelmällisemmäksi ja arkeen saatiin lisättyä suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, joka näkyi yrityksen kannattavuudessa ja liikevaihdon kasvussa.

Kunnes, eräänä päivänä oltiin pöydän ääressä keskustelemassa yrityksen myynnistä. Yrityskaupan aikataulun ja lopputuloksen kannalta yhdeksi erittäin tärkeäksi yksityiskohdaksi muodostui se, että yrityksen dokumentaatio oli hyvin järjestetty ja selkeää. Ostajataho vakuuttui, että yrityksestä ja sen osaamisesta oli pidetty huolta, he pystyivät toteamaan, että toiminnan kehittämiseksi oli olemassa suunnitelmia ja mahdolliset selvitystä vaativat tai epäselvät asiat oli pyritty minimoimaan jo etukäteen.  Etukäteen tehty valmistautuminen varmisti nopean kaupanteon ja hyvän kauppahinnan.

Olisiko tämä hyvä hetki lähteä tekemään sinunkin tavoitteestasi totta?