+358407342668

Sinulla on tavoite. Meillä on keinoja. Yhdessä saamme aikaan tuloksia. 

Tilannehuone on digitaalinen alusta, johon voit koota yrityksessäsi hajallaan olevan tiedon. Se kokoaa muistilapuille, ruutuvihkoihin ja eri kansioihin tai sähköpostiviesteihin tallennetut dokumentit ja tiedot selkeään ja johdonmukaiseen järjestykseen, mutta se toimii myös esitysmateriaalina, kun yritystoimintaasi tarvitsee tarkastella ulkopuolelta päin.

Coutsi Tilannehuoneen ® ajatuksena on alusta asti ollut helpottaa yrittäjän arkea ja päätöksentekoa. Arjen hallinta helpottuu kun asiakashankintaan, osaamiseen sekä toiminnan pyörittämiseen liittyvä tieto on helposti löydettävissä ja päivitettävissä. Tilannehuone auttaa erityisesti kiinnittämään huomion yrityksen tuloksentekokykyyn, eli asioihin, joita pitää kehittää tai parantaa, että toiminta olisi mahdollisimman kannattavaa ja siten myös houkuttelevaa ostajalle.

Coutsin Tilannehuone ® on digitaalinen tila, eräänlainen komentokeskus, jossa yrityksen omistaja voi käydä varmistamassa, että yrityksen resurssit ja osaaminen ovat parhaassa mahdollisessa käytössä.  Se on myös mitä parhain investointi tulevaisuuteen. Hyvin pidettyä, säännöllisesti huollettua ja toimintakykyistä yritystä ja liiketoimintaa on ilo esitellä ja turvallista ostaa.

Esimerkki onnistuneesta kaupantekohetkestä:

Terveydenhuoltopalveluita tuottavan yrityksen omistajayrittäjä koki muutamia vuosia sitten, että hän tarvitsee ulkopuolista osaamista ja näkökulmaa yrityksensä toiminnan kehittämiseen ja kannattavan liiketoiminnan luomiseen. Siitä alkoi meidän ja asiakkaamme yhteistyö. Yhteistyön aikana ja muun kehittämisen rinnalle otettiin käyttöön Coutsin Tilannehuone-sovellus, johon pikkuhiljaa dokumentoitiin ja tallennettiin yrityksen kokouspöytäkirjat, budjetit, sopimukset, lisäkoulutukset ja muu toiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeät ajatukset ja suunnitelmat. Muutaman vuoden aikana toimintaan saatiinkin suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, joka näkyi yrityksen kannattavuudessa ja liikevaihdon kasvussa.

Sitten eräänä päivänä oltiin omistajanvaihdostilanteessa ja yrityskauppaneuvotteluissa. Neuvottelujen aikataulun ja lopputuloksen kannalta yhdeksi merkittäväksi asiaksi muodostui se, että yrityksen dokumentaatio oli hyvin järjestetty ja selkeää. Se viestitti ostajataholle siitä, että yrityksestä ja sen osaamisesta oli pidetty huolta, toiminnan kehittämiseksi oli olemassa suunnitelmia ja mahdolliset selvitystä vaativat tai epäselvät asiat oli pyritty minimoimaan jo etukäteen.  Vaikka yrityskauppamahdollisuus tulikin äkkiä, etukäteen tehty valmistautuminen varmisti nopean kaupanteon ja hyvän kauppahinnan.

Miten on, lähdetäänkö tekemään sinunkin tavoitteestasi totta?